نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم تقدیر از کارمندان نمونه دانشکده جغرافیا

در روز دوشنبه مورخه 26/7/1395 همزمان با برگزاری شورای عمومی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، از کارمندان نمونه دانشکده تقدیر بعمل آمد. اسامی کارمندان نمونه تجلیل شده به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

·       فاطمه امت محمدی

·       فاطمه حسینی نژاد خضری

·       داوود درویش

·       محمد مهدی سلطانی

·       ملیحه شعاع فر

·       رضا علی یاری

·       زهره فرخنده دوست

·       حجت فتح الهی

·       امین قاسمی فرع

·       نیناز موسویان