نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه زمانبدي وام ها

با سلام و احترام، 

         از آذر ماه سال جاري، امكان ثبت درخواست هاي وام ضروري، ازدواج و تسهيلات مسكن از ابتداي هر ماه به مدت 18روز در سامانه گلستان براي دانشجويان برقرار مي باشد. كارشناسان محترم دانشكده ها به مدت 20 روز امكان ثبت درخواست هاي مذكور در سيستم صندوق رفاه دانشجويان را دارند. خواهشمند است ضمن رعايت زمان اعلام شده، مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دانشجويان رسانده شود.