نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه بنيادنخبگان

پيرو نامه شماره 73046/125 مورخ 19/3/95 در خصوص ثبت نام متقاضيان استفاده از تسهيلات بنياد ملي نخبگان سال تحصيلي ۹۶-۹۵، خواهشمند است دستور فرمائيد متن خبر ذيل از طريق وبگاه دانشگاه اطلاع رساني گردد.

اطلاعيه تمديد زمان ثبت نام و ارسال درخواست متقاضيان استفاده از تسهيلات بنياد ملي نخبگان سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

اطلاعيه شماره (2)

بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان مي‌رساند جهت كسب اطلاعات بيشتر به وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه تهران به نشاني : http://academics.ut.ac.ir. مراجعه نمايند .

 

11/05/1395