نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازه زماني دفاع از پروژه دوره كارشناسي

بسمه تعالي

 

قابل توجه دانشجويان دوره كارشناسي، دانشكده جغرافيا :

کلیه دانشجویان دوره کارشناسی که برای بار دوم درس پروژه رادر نیمسال دوم 95-94 اخذ نموده اند،حتما بایستی نمره دفاع از پروژه خود را تا تاریخ 20/4/95 (بیستم تیرماه نودو پنج) به آموزش دانشکده جهت درج در سیستم جامع آموشی  دانشگاه ارائه نمایند.در غیر اینصورت نمره صفر در کارنامه درج خواهد شد و آموزش دانشکده در این خصوص هیچ مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.

                                                                                                    آموزش دانشكده جغرافيا

                                                                                                                                                                                                                                            15/1/95