نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون محترم پژوهشی دانشگاه و مدیر کل محترم برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران از دانشکده جغرافیا

حضورجناب آقای دكتر ناصر معصومی معاون محترم پژوهشی دانشكده به اتفاق  جناب آقای دكتر محمد مهدی دهقان مدیر كل محترم م برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی دانشگاه  در شورای عمومی دانشكده جغرافیا و گفتگو با استادان دانشكده در روز دوشنبه 93/9/3 از ساعت 10 لغایت 12/30 دقیقه

در این جلسه  پس از  تلاوت قران كریم و خیر مقدم رئیس محترم دانشكده جناب آقای دكتر یزدان پناه ،  آقای دكتر معصومی سخنان خود پیرامون رویكردها و سیاستهای پژوهشی دانشگاه را آغاز نمودند. ایشان با تاكید بر سه عنصر مهم مشاركت و جلوگیری از  خودرایی، شفافیت، و  اخلاق در مدیریت امور پژوهشی دانشگاه به اقدمات معاونت پژوهشی دانشگاه در زمینه نهادینه سازی اقدامات و نیز تشكیل كمیته اخلاق پژوهش اشاره داشتند.همچنین  ایشان محوریت اقدامات خود را  اقدامات اساسی و بلندمدت با تاكید بر سه عنصر فوق اعلام داشتند.در ادامه  اقدامات انجام شده از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه در زمینه تهیه طرح جامع پژوهش و فناوری دانشگاه مطرح شد كه در این طرح ماموریت،اهداف عملیاتی،اهداف جزیی،برنامه ها و اقدمات اساسی برای توسعه پژوهش و فناوری در دانشگاه تدوین خواهد شد كه تهیه و اجرای آن نقش مهمی در توسعه فعالیتهای پژوهش و فناوری در دانشگاه تهران خواهد داشت.
در ادامه جلسه تعدادی از استادان دانشكده نظرات و دیدگاهها و مشكلات موجود  در زمینه مسائل پژوهشی دانشگاه را بیان نمودند كه آقای دكتر معصومی  و آقای دكتر دهقان توضیحاتی در این  خصوص ارائه نمودند.
در پایان جلسه در ساعت 12/30 دقیق با ذكر صلوات خاتمه یافت.