نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئين نامه جديد صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم

راهنمای بهره مندی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان

 

شرایط عمومی وام گیرندگان:

1 - دارا بودن اولويت نياز مالي (به تشخيص معاونت محترم دانشجويي)

2 - دارا بودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شئون دانشجويي

3 - عدم استفاده از بورس تحصيلي، كمك و يا وام موسسات ديگر

4 - عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت اجرت مي باشد. (به استثناي كار دانشجويي)

5 – زمان شروع اقساط كليه وام ها (به جز انواع وديعه مسكن كه مي بايست بصورت يكجا پرداخت شود.) 9 ماه بعد از پايان تحصيل مي باشد. (در رابطه با آقايان طول مدت نظام وظيفه در صورت مشمول بودن محاسبه مي شود.)

6 – در صورتي كه مطلبي خلاف واقع در اطلاعات متقاضي وام مشاهده و اثبات شود، مي بايست كليه وجوه دريافتي را با احتساب هزينه هاي مربوط به صورت يكجا به صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايد و پس از آن نيز حق استفاده از وام و يا تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان را نخواهد داشت.

 

شرایط آموزشی وام گیرندگان:

1  - تمام وقت بودن آموزشي دانشجو (اخذ حداقل تعداد واحد هاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي)

تبصره: چنانچه دانشجو در نيمسال آخر تحصيل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامي كفايت مي كند.

2 - مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل

تبصره 1: اختصاص وام به دانشجويان ورودي جديد در نيمسال اول و دوم بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت.

تبصره 2: دانشجوياني كه دو نيمسال متوالي مشروط شوند از دريافت هرگونه وام در نيمسال بعدي مشروطي، محروم مي باشند.

تبصره 3: در صورت تشخيص كميسيون موارد خاص يا شوراي آموزش دانشگاه مبني بر بلامانع بودن ادامه تحصيل دانشجو، پرداخت وام تحصيلي و مسكن بلامانع است.

3 – سنوات تحصيلي مجاز براي استفاده از وام هاي صندوق رفاه دانشجويان به شرح زير مي باشد:

-   مقاطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر 4 نيمسال تحصيلي

-   مقاطع كارشناسي پيوسته و دكتراي تخصصي ناپيوسته غير بورسيه حداكثر 8 نيمسال تحصيلي

-   مقاطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه اي حداكثر 12 نيمسال تحصيلي

-   مقطع دكتراي تخصصي پيوسته حداكثر 18 نيمسال تحصيلي

تبصره 1: مرخصي تحصيلي مجاز تاييد شده توسط اداره آموزش دانشگاه، جزء دوره تحصيلي دانشجو محاسبه نمي گردد.

تبصره 2: در موارد استثنايي با تصويب صندوق رفاه دانشجويان و تاييد معاون دانشجويي دانشگاه يك نيمسال به مدت وام ها اضافه مي شود.

تبصره 3: چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره اي از تحصيل از وام استفاده ننمايد، مدت مذكور جزء سنوات تحصيلي وي محسوب خواهد شد و از باقيمانده مدت دوره مي تواند استفاده نمايد.

 

مراحل دریافت وام:

1 – ثبت درخواست وام و الصاق مدارک مربوطه در سامانه گلستان توسط دانشجوی متقاضی وام

2 – بررسی درخواست وام و اظهار نظر براساس مدارک و اطلاعات متقاضی توسط کارشناس امور دانشجویی دانشکده

3 – در صورت تایید درخواست در سامانه گلستان، ثبت درخواست در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط کارشناس امور دانشجویی دانشکده

4 – بررسی درخواست ها، ایجاد لیست، اختصاص اعتبار به لیست های درخواست و ارسال به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط اداره کل امور دانشجویی دانشگاه

5 – بررسی لیست های درخواست، تامین اعتبار و ارسال لیست های درخواست به امور مالی صندوق رفاه توسط امور دانشجویان صندوق رفاه

6 – انجام امور مالی و واریز مبالغ وام ها به حساب های تعیین شده توسط امور مالی صندوق رفاه دانشجویان

 

مدرک اولیه دریافت وام:

·         اصل و تصویر سند تعهد محضری با ضامن معتبر (کارمند رسمی، پیمانی و یا کارمند بازنشسته با ارائه گواهی کسر از حقوق در دفتر اسناد رسمی)

تبصره 1: تنها دانشجویان ورودی جدید که متقاضی وام تحصیلی می باشند، مجازند سند مذکور را تا نیمسال دوم همان سال ارائه نمایند.

تبصره 2: برای بهره مندی از کلیه وامها، الصاق تصویر مدرک فوق، فقط یکبار کافی است.

شرايط ضامن:                                                      

علاوه بر كاركنان رسمي و پيماني دولت، جانبازان، خانواده معظم شهدا و آزادگان از کارافتاده كه حقوق و مزايا از بنياد شهيد و امور ايثارگران دريافت مي نمايند، از تاريخ 23/12/1390 کارکنان رسمي و پيماني نهادهاي عمومي دولتي همچون (نهاد رهبري و مراكز تابعه آن، شهرداري ها، هلال احمر، كميته امداد حضرت امام (ره)، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، كميته ملي المپيك ايران، بنياد 15 خرداد، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران، بنياد امور بيماريهاي خاص، صندوق بيمه روستاييان و عشاير، صندوق تامين خسارتهاي بدني)، كاركنان رسمي دانشگاه آزاد اسلامي، كليه بانكها، شركت آب و فاضلاب، مخابرات، برق، گاز، و ساير شركت هاي دولتي (حداقل با سه سال سابقه اشتغال)، بازنشستگان نيروهاي مسلح و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي نيز مي توانند مشروط به ارائه مدارك ذيل، بازپرداخت تسهيلات رفاهي را ضمانت نمايند:

1 - اصل سند تعهد كه در يكي از دفاتر اسناد رسمي كشور تنظيم گرديده است. *

2 - گواهي كسر از حقوق ضامن در صورت امكان.

3 - تصوير آخرين حكم استخدامي يا بازنشستگي (براي كاركنان دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي شامل وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ... الزامي نيست، ولي ارائه گواهي معتبر از آخرين محل خدمت آنان، جهت معرفي به صندوق رفاه دانشجويان الزامي است(.

4 - تصوير آخرين فيش حقوقي.

شايان ذكر است ضمانت بازنشستگان ساير دستگاهها به غير از نيروهاي مسلح فقط در صورت ارائه گواهي كسر از حقوق ضامن ، براي صندوق رفاه دانشجويان امكان پذير است.

توجه :تمامي گواهي هاي مذكور در اين بخشنامه بايد صرفا با عنوان صندوق رفاه دانشجويان - وزارت علوم تحقيقات و فناوري صادر گردد درغير اين صورت فاقد ارزش خواهد بود.

 

 

 

انواع وام های ویژه دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل

وام تحصیلی

مشمولین

مبالغ (ماهیانه به ریال)

مدارک ویژه

دانشجویان مجرد (کارشناسی)

000/000/1

ندارد

دانشجویان مجرد (کارشناسی ارشد)

000/100/1

ندارد

دانشجویان مجرد (دکتری)

000/250/1

ندارد

دانشجویان متاهل مرد (کارشناسی)‌

000/250/1

تصویر سند تاهل

دانشجویان متاهل مرد (کارشناسی ارشد)

000/500/1

تصویر سند تاهل

دانشجویان متاهل مرد‌ (دکتری)

000/750/1

تصویر سند تاهل

دانشجویان متاهل مرد – به ازای هر فرزند

000/300

شناسنامه فرزندان

الف – دانشجویانی که در یک نیمسال مشروط تحصیلی اعلام شوند می توانند حداکثر از نصف وام تحصیلی استفاده نمایند.

ب – دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کار افتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی می توانند از حق اولاد بهره مند گردند.

ج – اگر همسر دانشجوی متاهل مرد دانشجو باشد، در صورت عدم دریافت حق تاهل، به هر یک از زوجین جداگانه وام تحصیلی مجردی تعلق می گیرد.

د – به میزان 000/300 ریال به ازای هر فرزند (حداکثر تا 3 فرزند) به وام تحصیلی دانشجویان متاهل مرد که همسرشان دانشجو یا شاغل نباشد افزوده می شود.

 

 

وام مسکن

مشمولین

مبالغ (ماهیانه به ریال)

مدارک ویژه

دانشجویان مجرد که در محل سکونت خانواده نبوده و در خوابگاه های دانشجویی نیز سکونت نداشته باشند.

·            تهران

·            شش شهر بزرگ

·            سایر شهرها

 

 

 

000/500/1

000/250/1

000/000/1

تصویر اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری به نام دانشجو

دانشجویان متاهل که در محل سکونت خانواده نبوده و در خوابگاه های دانشجویی نیز سکونت نداشته باشند.

·         تهران

·         شش شهر بزرگ

·         سایر شهرها

 

 

 

000/500/2

000/000/2

000/700/1

تصویر سند تاهل و اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری به نام دانشجو

الف – متقاضیان وام مسکن در زمان تقاضای وام نباید از ودیعه مسکن برخوردار باشند.

ب – وام مسکن متاهلی ویژه دانشجویان متاهل مرد می باشد.

ج – میزان وام مسکن تا سقف اجاره بهای مندرج در اجاره نامه پرداخت خواهد شد.

د - دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کار افتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی می توانند از وام مسکن بهره مند گردند.

هـ - دانشجویان متاهل زن که دور از همسر در شهرستان دیگری زندگی می کنند با ارائه مدارک مثبته می توانند از وام مسکن مجردی استفاده نمایند.

و – 6 شهر بزرگ عبارتند از: اصفهان – اهواز – تبریز – شیراز، مشهد و کرج

ز – وام مسکن به دانشجویان ساکن در خوابگاه های غیردولتی عضو تعاونی خوابگاهداران و دارای مجوز رسمی از صندوق رفاه دانشجویان نیز تعلق می گیرد.

 

 

ودیعه مسکن متاهلی

مشمولین

مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

دانشجویان متاهل فاقد خوابگاه که در همان نیمسال از وام مسکن بهره مند نباشند:

 

تهران – کارشناسی

تهران – تحصیلات تکمیلی 

 

شش شهر بزرگ – کارشناسی

شش شهر بزرگ – تحصیلات تکمیلی

 

سایر شهرها – کارشناسی

سایر شهرها – تحصیلات تکمیلی

 

 

 

000/000/50

000/000/100

 

000/000/40

000/000/80

 

000/000/30

000/000/60

تصویر سند تاهل و اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری به نام دانشجو

دانشجویان متاهل، مشروط به پیش بینی اعتبار مورد نیاز در بودجه تفصیلی سالانه صندوق در صورت کسب

·            معدل کل حداقل 16 در مقطع کارشناسی

·            معدل کل حداقل 5/17 در مقطع کارشناسی ارشد

حداکثر تا سقف 5/1 برابر سقف مصوب

علاوه بر مدارک فوق تاییدیه معدل کل از آموزش دانشکده

الف – مبلغ وام مطابق با مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه و تا سقف مبالغ فوق می باشد.

ب – در صورتی که زوجین دانشجو باشند فقط یکی از آنها می تواند از ودیعه مسکن بهره مند شود.

ج – دانشجویانی که به علت شهادت، فوت، از کار افتادگی همسر یا متارکه حضانت فرزندان خود را برعهده دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی و با توجه به شرایط بازپرداخت، می توانند از ودیعه مسکن بهره مند شوند.

د – ودیعه مسکن متاهلی فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصیلی قابل پرداخت است.

هـ - شش شهر بزرگ عبارتند از: اصفهان – اهواز – تبریز – شیراز، مشهد و کرج

و – پرداخت ودیعه مسکن متاهلی به دانشجویانی که در نیمسال قبل از نیمسال تقاضای وام، مشروط بوده اند، امکان پذیر نمی باشد.

ی - بازپرداخت ودیعه مسکن پس از فراغت از تحصیل و قبل از صدور دفترچه اقساط براي سایر وامها به صورت یکجاخواهد بود و قابل تقسیط نمی باشد.

 

 

ودیعه مسکن متاهلی نخبگان

مشمولین

مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

دانشجویان نخبه متاهل فاقد خوابگاه

·         استان تهران

·         سایر شهرها

براساس مبلغ مندرج در معرفی نامه بنیاد تا سقف

000/000/250

000/000/150

معرفی نامه بنیاد ملی نخبگان (که توسط صندوق رفاه دانشجویان به دانشگاه ارسال می شود.)، سند تاهل و اجاره نامه رسمی به نام دانشجو

مبلغ مندرج در اجاره نامه می بایست منطبق با مبلغ مندرج در معرفی نامه بنیاد ملی نخبگان و یا بیشتر باشد.

 

 

 

 

 

ودیعه مسکن دانشجویان متاهل غیرایرانی

مشمولین

مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

دانشجویان متاهل غیرایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های ایران که فاقد خوابگاه می باشند. 

000/000/50

تصویر گذرنامه دانشجو و همسر دانشجو، نامه بورس از وزارت متبوع و همچنین اجاره نامه رسمی به نام دانشجو

الف – مبلغ وام مطابق با مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه و تا سقف مبلغ فوق می باشد.

ب – در صورتی که زوجین دانشجو باشند فقط یکی از آنها می تواند از ودیعه مسکن بهره مند شود.

ج – ودیعه مسکن متاهلی فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصیلی قابل پرداخت است. (بدیهی است صدور دفترچه اقساط منوط به پرداخت یکجای وام فوق می باشد.)

 

 

 

وام ازدواج

مشمولین

حداکثر مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

دانشجویانی که در حین تحصیل ازدواج نمایند.

000/000/20

تصویر صفحات اول تا پنجم سند ازدواج

تصویر شناسنامه زوجین

تصویر کارت دانشجویی

الف – وام ازدواج حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ثبت عقد ازدواج پرداخت می شود.

ب – وام فوق فقط برای یکبار تعلق می گیرد.

ج - در صورتی که زوجین دانشجو باشند، به هر دو نفر آنان وام ازدواج تعلق می گیرد.

د – فارغ التحصیلانی که بلافاصله (حداکثر 3 ماه) در مقاطع بالاتر پذیرفته می شوند، چنانچه تاریخ عقد آنان بیشتر از یک سال نگذشته باشد، می توانند از وام ازدواج صندوق بهره مند شوند.

و – سند می بایست خوانا باشد.

 

 

وام تغذیه

مشمولین

حداکثر مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

کلیه دانشجویان روزانه متقاضی

به میزان 100% هزینه

غذای دانشجویی براساس نرخ ژتون و تعداد و عده های مصرفی

در هر ترم

الف – دانشجوی خوابگاهی حداکثر 5 نوبت ناهار و 5 نوبت شام در هفته

ب – دانشجوی غیرخوابگاهی حداکثر 5 نوبت ناهار در هفته

الف – وام تغذیه صرفاً در سنوات مجاز ارائه می شود و شامل نیمسال های اضافی نمی شود.

ب – چنانچه دانشجو در دوره ای از تحصیل از وام تغذیه استفاده ننماید، به نسبت باقیمانده دوره، می تواند ار وام تغذیه برخوردار گردد.

 

 

 

وام ضروری

مشمولین

حداکثر مبالغ (ریال)

مدارک ویژه

دانشجویانی که در نتیجه رویدادهای مذکور در «بند الف» با مشکل مالی مواجه شده اند.

000/000/6

اسناد هزینه کرد دانشجو (در خصوص هر یک از رویدادهای وام ضروری)

دانشجویان تحصیلات تکمیلی که واحد پایان نامه را اخذ نموده اند (برای تامین هزینه تدوین پایان نامه):

·            مقطع کارشناسی ارشد

·            مقطع دکترای تخصصی غیر بورسیه

 

 

 

000/000/5

000/000/8

مستندات بیانگر اخذ واحد پایان نامه

(دریافت گزارش 77 یا 423 از سامانه گلستان و درج در قسمت اسناد هزینه کرد)

دانشجویان تحصیلات تکمیلی که برای خرید کتب تخصصی با مشکل مالی مواجه می شوند:

·         مقطع کارشناسی ارشد

·         مقطع دکترای تخصصی غیر بورسیه

 

 

000/000/5

000/000/8

فاکتور هزینه خرید کتاب

الف – رویداد ها شامل: وقوع حوادث طبیعی (زلزله، سیل، خشکسالی و ...)/ آتش سوزی/ تصادف/ فوت یکی از بستگان درجه یک/ بیماری/ خرید عینک طبی/ هزینه پایان نامه تحصیلی / هزینه خرید لوازم کمک آموزشی

ب – میزان وام پرداختی به هیچ وجه بیش از مبلغ مندرج در مدارک و اسناد ارائه شده نخواهد بود.

ج – پرداخت وام ضروری در خصوص هر رویداد فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصیلی امکانپذیر می باشد.

د – وام ضروری حداکثر تا 6 ماه پس از وقوع رویداد تعلق می گیرد.

هـ - اسناد هزینه کرد می بایست خوانا و دارای نام خریدار، تاریخ و مهر و امضا باشد.

 

 

 

 

وام ضروری مبتکر

مشمولین

مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

دانشجویانی که در طول تحصیل، اختراعات و ابتکاراتی انجام می دهند و اختراع و ابتکار آنان به تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا دبیرخانه جشنواره خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی یا معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده باشد.

000/000/20

·         گواهی ثبت اختراع برای دریافت مرحله اول وام

·         تاییدیه رسمی اتمام 70٪ کار از سوی دانشگاه برای دریافت مرحله دوم

الف – وام فوق در دو مرحله پرداخت می شود: 60٪ از مبلغ کل وام در مرحله اول (پیش از آغاز کار) و 40٪ مابقی در مرحله دوم پس از پیشرفت 70٪ کار

ب – اخذ وام پایان نامه تحصیلی بعنوان رویداد استفاده از وام ضروری مبتکر محسوب نمی شود.

 

 

 

 

 

 

وام ضروری حوادث غیرمترقبه

مشمولین

مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

دانشجویانی که هنگام وقوع حادثه در یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، شاغل به تحصیل بوده و محل سکونت خود و یا خانواده آنان در محل حادثه باشد.

000/000/20

برای کلیه مقاطع تحصیلی

تاییدیه خسارت حوادث مذکور توسط فرمانداری یا استانداری محل سکونت

الف – به دانشجویان متاهل حادثه دیده کلیه مقاطع تحصیلی حداکثر تا سقف وام دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی وام ودیعه مسکن متاهلی تعلق می گیرد.

ب – پرداخت وام ها با تایید معاونت دانشجویی دانشگاه انجام خواهد شد.

ج – مهلت پرداخت تسهیلات مذکور حداکثر تا یک سال پس از وقوع حادثه می باشد.

 

 

 

وام ضروری قهرمان ورزشی

مشمولین

مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

دانشجویان قهرمان ورزشی دارای یکی از شرایط زیر:

الف – نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای ورزشی دانشگاه های کشور

ب – نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) مسابقات قهرمانی دانشگاه های کشور

ج – نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) مسابقات بین المللی و جهانی دانشجویی

د – دانشجویان عضو تیم های ملی کشور

000/000/10

مدارک بند های الف و ب و ج :

اسناد هزینه کرد دانشجو (در خصوص هر یکی از رویدادهای وام ضروری) و تاییدیه اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع در خصوص حکم قهرمانی

 

مدارک بند د:

اسناد هزینه کرد دانشجو (در خصوص هر یک از رویدادهای وام ضروری) و تاییدیه سازمان تربیت بدنی در خصوص عضویت در تیم های ملی

الف – دانشجویان موضوع بند (ب) حداقل می بایست 2 بار حائز مقام گردیده باشند.

ب – دانشجویان قهرمان ورزشی حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی پس از قهرمانی می توانند درخواست وام نمایند.

ج – داشتن معدل 14 در زمان ارائه درخواست وام، الزامی است. شرط معدل برای دوره دکتری تخصصی 15 می باشد.

د – خرید تجهیزات والبسه ورزشی دانشجویان به رویدادهای وام ضروری دانشجویان قهرمان ورزشی اضافه گردیده و با ارائه فاکتور خرید، وام ضروری تعلق می گیرد.

هـ – وام ضروری حداکثر تا 6 ماه پس از وقوع رویداد تعلق می گیرد.

و - اسناد هزینه کرد می بایست خوانا و دارای نام خریدار، تاریخ و مهر و امضا باشد.

 

 

 

 

وام استعداد درخشان ( تحصیلی و ضروری دانشجویان ممتاز و نمونه)

مشمولین

مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

1      - نفرات اول تا پنجاه گروه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش و آموزش کشور

2      –نفرات اول تا سوم کلیه رشته های تحصیلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی

3       برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی یا دانشجویی با تایید وزارت آموزش و پرورش یا سازمان سنجش کشور

4      دارندگان مدال طلا، نقره یا برنز جهانی و کشوری المپیادهای دانش آموزی با تایید وزارت آموزش و پرورش.

5       رتبه های اول تا سوم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی

6       برگزیدگان جشنواره های خوارزمی با تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

7      دانشجوی نمونه مطابق مفاد ماده یک آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه 6/8/1383 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و طبق ماده 5 آیین نامه مذکور توسط کمیته منتخب وزارت متبوع انتخاب و معرفی شود.

 

وام تحصیلی و ضروری حداکثر تا دو برابر سقف مجاز به تشخیص رئیس

صندوق رفاه دانشجویان

-        تاییدیه و معرفی نامه سازمان سنجش آموزش کشور و تاییدیه معدل دو ترم قبل توسط آموزش دانشکده

-        تاییدیه وزارت آموزش و پرورش و تاییدیه معدل دو ترم قبل توسط آموزش دانشکده

-        تاییدیه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و تاییدیه معدل دو ترم قبل توسط آموزش دانشکده

-        مستندات مربوط به نمونه بودن دانشجو (حکم دانشجوی نمونه با تایید معاونت دانشجویی وزارت متبوع)

-        مدارک فوق به همراه مدارک ویژه هر یک از وام های تحصیلی و ضروری براساس جدول مربوطه

الف – حداقل یک نیمسال از سنوات دانشجویان گذشته باشد.

ب – داشتن معدل 17 در دو نیمسال قبل برای مقطع کارشناسی و معدل 18 در دو نیمسال قبل برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمان ارائه درخواست وام، ضروری است.

 

 

وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات

مشمولین

مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

دانشجویان متقاضی عازم سفر به:

·         حج عمره

·         عتبات عالیات کشور عراق

 

000/000/5

000/000/7

مستندات سفر به همراه فیش ثبت نام و تاییدیه معاونت فرهنگی دانشگاه

الف - وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات فقط یکبار در طول تحصیل تعلق می گیرد.

ب – وام مذکور به حساب دانشجو واریز می شود.

 

 

وام موارد خاص

مشمولین

مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات و دانشجویان مبتلا به بیماری های خاص و پرهزینه

000/000/20

تصاویر برابر اصل شده مدارک پزشکی و هزینه های انجام شده

میزان وام قابل پرداخت، پس از بررسی مدارک ارائه شده و تا سقف مبلغ فوق تعیین خواهد شد.

 

 

وام دانش هسته ای

مشمولین

مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی شاغل به تحصیل در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای شامل:

·         فیزیک هسته ای

·         مهندسی هسته ای

 

دانشجویان فوق مشمول وام های ذیل می باشند:

·         وام تحصیلی

·         وام مسکن

·         وام ضروری

تا سقف 5/1 برابر سقف مجاز در کلیه مقاطع تحصیلی  

برگه اشتغال به تحصیل در رشته های مذکور به همراه مدارک ویژه هر یک از وام های تحصیلی، مسکن و ضروری براساس جدول مربوطه

اعتبار وام های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به هر یک از وام های تحصیلی، مسکن و ضروری امکانپذیر است:

الف – متقاضیان وام مسکن در زمان تقاضای وام نباید از ودیعه مسکن برخوردار باشند.

ب – میزان وام مسکن تا سقف اجاره بهای مندرج در اجاره نامه پرداخت خواهد شد.

ج – رویدادهای وام ضروری شامل: وقوع حوادث طبیعی (زلزله، سیل، خشکسالی و ...)/ آتش سوزی/ تصادف/ فوت یکی از بستگان درجه یک/ بیماری/ خرید عینک طبی/ هزینه پایان نامه تحصیلی/ هزینه خرید لوازم کمک آموزشی

د – میزان وام ضروری پرداختی به هیچ وجه بیش از مبلغ مندرج در مدارک و اسناد ارائه شده نخواهد بود.

هـ - پرداخت وام ضروری در خصوص هر رویداد فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصیلی (حداکثر سه وام) امکانپذیر می باشد.

و – دانشجویانی که از وام های دانش هسته ای استفاده می کنند، مجاز به استفاده از وام های عادی نیستند.

 

 

 

 

 

انواع وام های ویژه دانشجویان معلول شاغل به تحصیل

 

وام تحصیلی و ضروری دانشجویان معلول ( نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم شنوا و معلول جسمی حرکتی):

مشمولین

مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

دانشجویان روزانه معلول (نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم شنوا و معلول جسمی و حرکتی)

تا میزان 50٪ سقف اعتبار وام

کارت بهزیستی به همراه مدارک ویژه هر یک از وام های تحصیلی و ضروری براساس جدول مربوطه

 

دانشجویان مذکور مشمول دریافت کلیه وام های روزانه می باشند.

 

 

 

 

وام خرید لوازم کمک آموزشی فردی ویژه دانشجویان نابینا و کم بینا

مشمولین

مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

دانشجویان نابینا و دانشجویانی که قادر نباشند نوشته های چاپی درشت نمایی شده مندرج در کتب و روزنامه ها را با قدرت بینایی خود مطالعه کنند.

مقطع کارشناسی

مقطع تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

000/000/20

000/000/30

کارت بهزیستی به همراه ارائه اسناد مثبته هزینه خرید وسایل

 

الف – این وام جهت تامین لوازم کمک آموزشی فردی ویژه نابینایان مانند لپ تاپ، دستگاه برجسته نگار، دستگاه درشت نمایی، ضبط صوت خبرنگاری، متون و کتب علمی – تخصصی دیجیتالی گویا و CDMan با قابلیت پخش Mp3 و ... پرداخت می شود.

ب – میزان وام پرداختی به هیچ وجه بیش از مبلغ مورد درخواست دانشجو براساس مدارک و اسناد ارائه شده نخواهد بود.

ج – دانشجویان فوق الذکر در طول تحصیل فقط دو بار می توانند از وام بهره مند شوند.

 

 

 

 

 

انواع وام های ویژه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل

مقطع

حداکثر مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

کارشناسی پیوسته

000/000/3

ندارد.

کارشناسی ارشد ناپیوسته

000/500/11

ندارد

کارشناسی ارشد پیوسته

000/000/7

ندارد

دکترای حرفه ای و عمومی

000/500/11

ندارد

دکتری تخصصی پیوسته

000/000/5

ندارد

دکتری تخصصی ناپیوسته

000/000/25

ندارد

الف – وام شهریه به حساب دانشگاه واریز می شود. بنابراین لازم است مبالغ واریزی شهریه بنحوی محاسبه شود که موجب بستانکاری دانشجو نشود. ضمناً دانشجویان بهره مند از کمک هزینه شهریه نیز از ارائه درخواست وام خودداری نمایند.

ب – وام شهریه همراه با کارمزد 4٪ محاسبه می شود. (طول محاسبه از زمان دریافت وام تا زمان پرداخت وام)

ج - در صورت انصراف، اخراج و ترک تحصیل، وام شهریه می بایست همراه با کارمزد پرداخت شود.

د – مبالغ وام شهریه، در هر ترم براساس اعتبار تخصیص داده شده به دانشگاه و تعداد متقاضیان محاسبه
می شود و مبالغ مذکور صرفاً جهت اعلام سقف مبالغ قابل پرداخت می باشد، نه آنچه که پرداخت خواهد شد.

 

 

وام دانش هسته ای دانشجویان شهریه پرداز:

مشمولین

مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

دانشجویان شهریه پرداز کلیه مقاطع تحصیل شاغل به تحصیل در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای شامل:

·         فیزیک هسته ای

·         مهندسی هسته ای

 

 

تا سقف 1/5 برابر وام شهریه

 

 

برگه اشتغال به تحصیل در رشته های تعیین شده

برگه انتخاب واحد در ترم جاری که حاوی میزان شهریه دانشجو باشد.

 

 

 

وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات

مشمولین

مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

دانشجویان متقاضی عازم سفر به:

·         حج عمره

·         عتبات عالیات کشور عراق

 

000/000/5

000/000/7

مستندات سفر به همراه فیش ثبت نام و تاییدیه معاونت فرهنگی دانشگاه

الف - وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات فقط یکبار در طول تحصیل تعلق می گیرد.

ب – وام مذکور به حساب دانشجو واریز می شود.

 

 

وام ازدواج

مشمولین

حداکثر مبلغ (ریال)

مدارک ویژه

دانشجویان نوبت دوم (شبانه) فرزندان گروه های ایثارگران شامل شهداء و جانبازان بالای 50 درصد و آزادگان که در حین تحصیل ازدواج نمایند.

000/000/20

تصویر صفحات اول تا پنجم سند ازدواج

تصویر شناسنامه زوجین

تصویر کارت دانشجویی

الف – وام ازدواج حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ثبت عقد ازدواج پرداخت می شود.

ب – وام فوق فقط برای یکبار تعلق می گیرد.

در صورتی که زوجین دانشجو باشند، به هر دو نفر آنان وام ازدواج تعلق می گیرد.

ج – فارغ التحصیلانی که بلافاصله (حداکثر 3 ماه) در مقاطع بالاتر پذیرفته می شوند، چنانچه تاریخ عقد آنان بیشتر از یک سال نگذشته باشد، می توانند از وام ازدواج صندوق بهره مند شوند.

د – سند می بایست خوانا باشد.