نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولویت های پژوهشی کاربردی

هدايت پايان نامه هاي دانشجويي به سمت نيازها،‌‌چالش ها و موضوعات مرتبط با مديريت شهري....... مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

دعوت به همكاري ............ سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد

اولویت های پژوهشی دفتر تحقیقات کاربردی سازمان مدیریت منابع آب ایران

       1-water_resources

       2-water_structure

       3-River_engineering

       4-water_economy

       5-Knowledg&_Research  

       6-Geology&_Geotechnic

       7-Environment

       8-Irrigation_&_drainage  

- اعلام حمايت سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح از رساله هاي دكتري

- طرحهاي پژوهشي كميته پدافند غير عامل وزارت علوم

- اولويت­هاي پژوهشي مربوط به آستان مقدس احمدبن موسی عليه السلام (شيراز)

- اولويت هاي پژوهشي صندوق بيمه كشاورزي

ولویت های پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی (1)

- اولويت هاي پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران

- اولویت های پژوهشی دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

- تفاهم نامه دانشگاه تهران و شهرداری تهران

- اولويت هاي پژوهشي شركت آب منطقه اي اردبيل

- اولويت های پژوهشي سازمان بنادر و دريانوردي

-اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی (2)

-اطلاع رسانی اولیت های پژوهشی اداره کل مطاعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران