نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اهمیت پرداختن به المپیاد علمی جغرافیا در سطح ملی، منطقه ای و جهانی

نظر به اهمیتی که برگزاری المپیادهای علمی در سطح ملی، منطقه­ای و جهانی دارند و با توجه به این که در زمینه جغرافیا تا کنون در سطح دانشجویی چنین المپیادی برپزار نشده است، موضوع در طول دو جلسه در گروه مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد از طریق دانشکده به دانشگاه جهت برگزاری اعلام آمادگی شود. آقای دکتر کریمی، مسئول پیگیری این موضوع از طرف گروه تعیین و مقرر گردیده و به دانشکده معرفی شده است.