نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دكتر حسيني به عنوان رئيس روابط عمومي

سلام عليكم،

احتراما، با عنايت به تعهد و تجربيات ارزنده حضرتعالي، بموجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي وپژوهشي، به مدت دوسال از تاريخ صدور اين حكم ، به سمت رئيس  روابط عمومي دانشكده جغرافيا منصوب مي شويد.
اميد است با توكل به پروردگارمتعال وهمياري همكاران دانشگاهي فرهيخته، مؤمن ومتعهد دانشكده در انجام وظايف محوله موفق ومؤيد باشيد.