نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب آقاي دكتر حمزه رئيس آموزشهاي آزاد

سلام عليكم،

احتراما، با عنايت به تعهد و تجربيات ارزنده حضرتعالي، بموجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي وپژوهشي، به مدت  دوسال از تاريخ صدور اين حكم ، به سمت رئيس دفتر آموزشهاي آزاد دانشكده جغرافيا منصوب مي شويد.
اميد است با توكل به پروردگارمتعال وهمياري همكاران دانشگاهي فرهيخته، مؤمن ومتعهد دانشكده در انجام وظايف محوله موفق ومؤيد باشيد.