نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

آغاز ثبت نام بیست وششمین جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه تهران

بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه آغاز گردیده است .کلیه دانشجویان واجد شرایط دانشکده  می تواننددر این جشنواره شرکت نمایند. زمان ثبت نام و ارسال مدارک از 15 تا 30 مهر ماه 96  در سامانه  www..nemooneh.saorg.ir    صورت می گیرد.