نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع‌رساني برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي ايثارگران

باسلام

   احتراماً؛  همانگونه كه استحضار داريد به موجب تفاهم‌نامه‌هايي كه اداره‌كل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر دانشگاه با مراكز ذيل منعقد نموده است، دانشجويان و كاركنان معزز شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران و همسر و فرزندان آنها مي‌توانند از تمامي دوره‌هايي كه توسط مراكز مذكور برگزار مي‌گردد با تخفيف در هزينه بهره‌مند شوند. خواهشمند است دستور فرمائيد اطلاع رساني شايسته در اين خصوص انجام شود. پيشاپيش از عنايت جنابعالي/سركارعالي نسبت به امور ايثارگران معزز قدرداني مي‌نمايد.

۱. معاونت آموزشي سازمان جهاد دانشگاهي تهران: دوره‌هاي عمومي با ۴۰٪ و دوره‌هاي تخصصي (اعم از دوره‌هاي آمادگي آزمون‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري و ساير دوره‌‌ها) با ۳۰٪ تخفيف مطابق با تفاهم نامه مربوط.

۲. مركز آموزش‌هاي دانشكده زبان‌ها و ادبيات خارجي: با ۳۰٪ تخفيف مطابق با تفاهم ‌نامه مربوط.

۳. شركت تعاوني دانشجويي خدمات آموزشي و پژوهشي فرهيختگان دانشگاه: با ۵۰٪ تخفيف مطابق تفاهم‌نامه مربوط

   عزيزان شاهد و ايثارگر جهت استفاده از دوره‌هاي مورد اشاره و اخذ معرفي نامه به دفاتر امور شاهد و ايثارگر پرديس/دانشكده مربوط مراجعه فرمايند.

   ايثارگران معزز پرديس/دانشكده/مركز/مؤسسه هاي فاقد دفتر امور شاهد و ايثارگر، جهت اخذ معرفي‌نامه و استفاده از دوره‌هاي مذكور به اداره خدمات دانشجويي و فرهنگي اداره‌كل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر دانشگاه به نشاني خيابان 16 آذر خيابان ادوارد براون شماره 13 طبقه اول مراجعه نمايند.