نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 1 فراخوان ثبت نام متقاضیان شرکت در جشنواره

 فراخوان ثبت نام متقاضیان شرکت در جشنواره

نظر به اينكه بیست و پنجمین جشنواره پژوهش وفناوري دانشگاه در هفته آخر آذر ماه سال جاری هم زمان با هفته ملي پژوهش و فناوري برگزار مي گردد،‌ خواهشمند است اعضاء محترم هئیت علمی، دانشجویان عزیز و کارشناسان پژوهشی گرامی با مراجعه به آیین نامه های زیر در صورت دارا بودن شرايط لازم از طريق بخش ثبت درخواست متقاضیان در سايت جشنواره نسبت به تکمیل فرم­های مربوط اقدام و مدارک لازم را حداکثر تا تاریخ 1395/7/19 به معاونت پژوهشی دانشکده جغرافیا ارائه نمایند تا پس از ارزیابی و امتیازدهی اولیه، موارد انتخابي توسط واحد مربوط حداكثرتا تاريخ 1395/8/1 به اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد. بدیهی است مدارک مربوط به طرح های کاربردی منتخب نیز می باید از طریق واحد مربوط به اداره کل پژوهش های کاربردی ارسال شود.

نظر به اینکه در خصوص انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه، ملاک گزارش اخذ شده از سامانه rtis می باشد، لذا چنانچه اعضاء محترم هیئت علمی، متقاضی بررسی پرونده و شرکت در رقابت انتخاب برگزیدگان جشنواره هستند، ضرورت دارد ضمن ثبت نام در بخش ثبت نام متقاضیان در سایت جشنواره، تا تاریخ 1395/7/19 نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه rtis و انعکاس موضوع به معاونت پژوهشی واحد ذیربط اقدام نمایند.

‌آیین نامه انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه، جوان نمونه

آیین نامه انتخاب  و تشویق طرح های پژوهشي کاربردی(نمونه، برجسته و ویژه)

آیین نامه انتخاب طرح های پژوهشی بنيادي ‌نمونه

آیین نامه انتخاب دستاورد پژوهشي ويژه

آیین نامه انتخاب رساله / پایان نامه نمونه

آیین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

آیین نامه انتخاب کارشناس پژوهشی نمونه