نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شرکت در کارگاه تخصصی آشنایی با نرم افزار مکس کیودا

 

با سلام واحترام

به پيوست نامه شماره 3778 مورخ 15/10/1394 مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت استحضار و دستور اقدام به اطلاع رساني به كليه اعضاي هيات علمي، دانشجويان تحصيلات تكميلي و كارشناسان ذينفع آن پرديس/دانشكده / مركز تحقيقاتي ارسال مي شود. ضمنا سركار خانم نمازي كارشناس پژوهشي اين اداره كل به منظور هماهنگي با مؤسسه مذكور معرفي مي‌شوند.  

تلفن سركار خانم نمازي: 61113122

پیوست نامه