نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شرکت در کارگاه تخصصی آشنایی با نرم افزار مکس کیودا

 

با سلام واحترام

به پیوست نامه شماره 3778 مورخ 15/10/1394 مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت استحضار و دستور اقدام به اطلاع رسانی به کلیه اعضای هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان ذینفع آن پردیس/دانشکده / مرکز تحقیقاتی ارسال می شود. ضمنا سرکار خانم نمازی کارشناس پژوهشی این اداره کل به منظور هماهنگی با مؤسسه مذکور معرفی می‌شوند.  

تلفن سرکار خانم نمازی: 61113122

پیوست نامه