نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعيه و هشدار دانشكده جغرافيا در باره برگزاري همايشي با عنوان : « دومين همايش پژوهش هاي كاربردي در جغرافيا و گردشگري»

با توجه به سوالات متعدد افراد و تماسهاي مكرر آنها با دانشكده  جغرافيا در خصوص برگزاري همايشي با عنوان« دومين همايش پژوهش هاي كاربردي در جغرافيا و گردشگري» به اطلاع مي رساند دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران هيچگونه ارتباط و همكاري با اين همايش نداردوهیچگونه مسولیتی متوجه این دانشکده نخواهد بود.