نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات تماس گروه سنجش از دور

نشانی: خيابان وصال شیرازی، نبش کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، طبقه  5

صندوق پستي: 11155-4563

کد پستي: 1439957131

تلفن گروه: 021-61113536

فکس گروه :