نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از سوی انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، «کتاب شناخت زندگي در سرزمين‌هاي مرزي» ترجمه آقای محمد زهدي گهرپور دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشکده به عنوان کتاب برتر انتخاب شد.

در يازدهمين جشنواره علمي نظم و امنيت نيروي انتظامي، كتاب «شناخت زندگي در سرزمين‌هاي مرزي» ترجمه آقای محمد زهدي گهرپور دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي دانشکده، در بين ۹۷ اثر در بخش آثار ترجمه‌اي حائز رتبه سوم گرديده است.