نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه ژومورفولوژی

 این آزمایشگاه با اهداف خدمات رسانی به دروسی که نیازمند کارهای آزمایشگاهی ژئومورفولوژی می باشند و همچنین انجام امور آزمایشگاهی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در راستای امور پژوهشی و رساله های دانشجویی تجهیز شده است. در حال حاضر این آزمایشگاه امکان انجام کارهای آزمایشگاهی در زمینه های گرانولومتری، مورفومتری، مورفوسکوپی، کلسیمتری و PH متری رسوبات را دارد.