نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه ژومورفولوژی

 اين آزمايشگاه با اهداف خدمات رساني به دروسي كه نيازمند كارهاي آزمايشگاهي ژئومورفولوژي مي باشند و همچنين انجام امور آزمايشگاهي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در راستاي امور پژوهشي و رساله هاي دانشجويي تجهيز شده است. در حال حاضر اين آزمايشگاه امكان انجام كارهاي آزمايشگاهي در زمينه هاي گرانولومتري، مورفومتري، مورفوسكوپي، كلسيمتري و PH متري رسوبات را دارد.