نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمايشگاه پالئوكليماتولوژي

آزمايشگاه پالئوكليماتولوژي (Paleoclimatology) جهت انجام پژوهش و تحقيق در ارتباط با آب و هواي گذشته كره زمين در سال 1386 تأسيس گرديد. اين آزمايشگاه مجهز به وسايل، تجهيزات و مواد مورد نياز جهت آماده‌سازي، استخراج، تشخيص، شمارش و آناليز گرده‌هاي فسيل گياهي (Fossil Pollen) و گياه سنگ‌هاPhytoliths)) و همچنين انجام مرحله آماده سازي نمونه‌ها جهت انجام سن‌يابي راديو كربن،تجهیزات خودکار آب و هواشناسی و دستگاه پرتال هواشناسی می باشد.ادامه مطلب