نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارسال فرم‌های پذیرش دانشجو برای دانشگاه سینوپ ترکیه(طرح مولانا)

 

 فرم اطلاعیه دانشگاه سینوپ ترکیه در ارتباط با تبادل استاد و دانشجو در قالب (طرح مولانا)  دانشگاه مذکور با حمایت مالی ترکیه اعلام آمادگی خود را برای پذیرش اساتید و دانشجویان در سال ۲۰۱۷-۲۰. بر اساساً طرح مذکور اعلام نموده است. 

فرم‌های پذیرش دانشجو برای دانشگاه سینوپ ترکیه(طرح مولانا)