نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارسال فراخوان مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

 

باسلام

احتراما" به پيوست تصوير فراخوان "آثار هشتمين جشنواره بين المللي برترين هاي پژوهش و نوآوري و دومين كنفرانس علمي مديريت شهري(جايزه جهاني تهران)" مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران جهت استحضار ارسال مي گردد. با عنايت به محورهاي اصلي مندرج در فراخوان مذكور خواهشمنداست دستور فرمائيد اقدام لازم را بعمل آورند

پوستر مربوطه