نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ارزشیابی نیمسال اول ۹۶

بازه زمانی ارزشیابی اساتید نیمسال اول تحصیلی  97- 96

از روز شنبه تاریخ 02/‏10/‏۹۶ لغایت روز چهارشنبه تاریخ 13/‏10/‏۹۶ خواهد بود.

لازم به توضیح می باشد رویت نمرات نیمسال مزبور و ثبت نام نیمسال دوم 97-96 منوط به ارزشیابی نیمسال مزبور توسط دانشجو بوده، ودر صورت عدم ارزشیابی توسط دانشجو ،آموزش هیچگونه مسئولیتی درقبال ثبت نام نخواهد داشت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا 13/09/1396