نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابلاغ آيين نامه ارائه تسهيلات خدمت نظام وظيفه بنياد نخبگان ملي نخبگان

"پژوهش تقاضا محور، نيروي محركه براي دستيابي به اهداف ملي دركشور"

دكتر مسعود رباني استاد پژوهشگر برجسته( منتخب بيست و سومين جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه از دانشكده مهندسي صنايع پرديس دانشكده هاي فني)

با سلام و احترام

به منظور تحقق تاكيدات مقام معظم رهبري در استفاده بهينه از ظرفيت هاي علمي نخبگان براي توسعه و تعالي كشور، بنياد ملي نخبگان تسهيلاتي براي خدمت نظام وظيفه دانشجويان نخبه دانشگاه ها در نظر گرفته است كه به پيوست تصوير " آيين نامه ارائه تسهيلات خدمت نظام وظيفه بنياد ملي نخبگان" جهت استحضار ارسال مي گردد. تسهيلات نظام وظيفه بر اساس اين آيين نامه شامل موارد ذيل مي باشد:

1- معافيت تحصيلي در تمامي مقاطع تحصيلي كه توسط مشمول گذرانده مي شود.

2- طي خدمت نظام وظيفه با انجام دوره آموزش نظامي به اضافه پژوهش در قالب پروژه تحقيقاتي براي نيروهاي مسلح يا موضوعات مورد نياز كشور و دريافت كارت پايان خدمت.

3- مجوز خروج از كشور براي شركت در همايش ها و مسابقات علمي بدون سپردن وديعه.

4- مجوز خروج از كشور بدون سپردن وديعه براي طي دوره فرصت مطالعاتي دانشجويان دكتري پس از تصويب رساله.

لذا خواهشمند است دستور فرمائيد در اين خصوص اقدام لازم معمول و اطلاع رساني شايسته به نخبگان واجد شرايط ماده 2 آيين نامه مذكور صورت پذيرد. لطفاً جهت كسب اطلاعات تكميلي به وبگاه بنياد ملي نخبگان www.bmn.ir  بخش تسهيلات نظام وظيفه مراجعه گردد.

pdf مربوط به خبر