معرفی

 

 

 

دکتر فرشاد امیر اصلانی

مشاور بین الملل دانشکده

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

واحد بین الملل به عنوان رابطی بین دانشکده و معاونت بین الملل دانشگاه در زمینه های امور مربوط به همایش ها و فرصت های مطالعاتی و ماموریت های پژوهشی و سایر مواردمرتبطانجام وظیفه مینماید.

وظایف محوله به مشاور رئیس پردیس/دانشکده در امور بین‌الملل
  

- پیگیری تفاهم‌نامه‌های امضا شده میان دانشگاه تهران و دانشگاه‌های خارجی، بررسی تفاهم‌نامه‌ها و  موارد قابل اجرا در پردیس/دانشکده و پیگیری پیشنهادات و راهکارها پس از مشورت با معاونت بین‌الملل دانشگاه

- پیگیری سفر میهمانان خارجی پردیس/دانشکده. تهیة متن نامه‌ای به امضای معاون بین‌الملل و ارسال به دفتر جهت امضا 

- برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی با کمک معاونت بین‌الملل

- برنامه‌ریزی برای بازدید اعضای سفارتخانه‌های خارجی در تهران از آن پردیس/دانشکده از طریق معاونت بین‌الملل  

- پیگیری پرداخت حق عضویت‌های پردیس/دانشکده در مجامع بین‌المللی (دریافت پروفرما از مجمع مورد نظر و ارسال به معاونت بین‌الملل جهت دستور پرداخت)  

- هدایت و برطرف کردن مشکلات دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در واحد مربوطه

- تشکیل جلسات شورای فرعی روابط بین‌الملل دانشکده/پردیس 


  ایجاد زمینه برقراری ارتباط و تفاهم‌نامه جدید بین دانشگاه‌های همسو وگرایش‌های مشابه علمی
   درحال حاضرجناب آقای دکترفرشاد امیراصلانی به عنوان مشاور بین الملل  در این واحد مشغول به فعالیت هستند.
    ایمیل :iageo@ut.ac.ir
   تلفن داخلی: 2899