معرفی معرفی

                                                                     

         دکترقاسم عزیزی  معاونت پژوهشی دانشکده جغرافیا    

                                       

                                              اطلاعات تکمیلی                                
 

پژوهش لازمه و پشتوانه آموزش دانشگاهی است. در کنار یک سیستم آموزشی پژوهش محور تحقیقات اهمیت ویژه‌ای دارد. در دانشکده جغرافیا نیز همواره اقدامات لازم جهت توسعه و گسترش پژوهش صورت گرفته است. در این راستا سعی شده است ضمن حذف مشکلات موجود بر سر راه تحقیق و پژوهش، نسبت به تشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی اقدامات لازم صورت گیرد. این معاونت مدیریت اصلی "امور پژوهشی"و "پژوهشهای کاربردی" دانشکده را بر عهده دارد که در ادامه مهمترین وظایف آنها ارائه شده است. همچنین هماهنگی اداره امور کتابخانه، انفورماتیک و آزمایشگاههای جغرافیا نیز در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری انجام میشود.

 

مدیریت امور پژوهشی:

مدیریت امور پژوهشی دانشکده جغرافیا وظایف زیر را عهده دار می باشد:

 

- انجام کلیه امور مربوط به طرحهای پژوهشی

- تصویب و اختتام طرح‌های پژوهشی بنیادی تا ابلاغ به مجری

- تصویب و اختتام طرح‌های حمایت از پایان نامه تا ابلاغ به مجری

- بررسی و تصویب گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی

- نظارت بر عقد قرارداد طرح های پژوهشی کاربردی

- پیگیری و انجام امور مربوط به تسهیلات حقوقی (بیمه و مالیات) در قراردادهای پژوهشی کاربردی

- بررسی درخواست‌های پاداش مقاله و ارسال آن به معاونت پژوهشی دانشگاه

- بررسی درخواست‌های چاپ کتب در شورای پژوهشی دانشکده و ارسال آن برای انتشارات دانشگاه

- پیگیری و نظارت بر امر خرید و تعمیر تجهیزات شبکه کامپیوتری دانشکده

- اطلاعات و برنامه واحد‌های مختلف معاونت پژوهشی و تدوین کارنامه و برنامه سالیانه معاونت پژوهشی

- بررسی و پیگیری امور مربوط به تفاهم‌نامه‌‌های تحقیقاتی بین دانشکده جغرافیا و دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور و سایر دستگاههای اجرایی کشور

- بررسی و امتیازدهی اعتبار ویژه (گرنت) اعضای هیات علمی دانشکده

- انجام کلیه امور مربوط به هزینه کرد اعتبار ویژه

- نظارت بر امور آزمایشگاههای دانشکده جغرافیا

- انجام امور مربوط به ماموریت های پژوهشی و فرصتهای مطالعاتی

- انجام امور مربوط به پژوهانه دانشجویان دوره دکتری

- برگزاری جلسات منظم شورای پژوهشی دانشکده

- انجام امور مربوط به سفرهای علمی اعضای هیات علمی

- انجام امور مربوط به برگزاری سالانه جشنواره های پژوهشی دانشگاه و دانشکده

- انجام امور مربوط به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشکده

- برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی و نیز سمینارهای علمی تخصصی

 

مدیریت انفورماتیک :

مدیریت انفورماتیک دانشکده جغرافیا در زمینه برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، کنترل و پشتیبانی از کلیه امور انفورماتیک دانشکده فعالیت می نماید. این مدیریت، رابط بین مرکز انفورماتیک دانشگاه و دانشکده میباشد. کلیه برنامه های کلان انفورماتیکی دانشگاه توسط شورای سیاست گذاری انفورماتیک دانشگاه تدوین می گردد. مدیریت انفورماتیک دانشکده وظایف زیر را عهده دار می باشد:


- سیاست گذاری امور انفورماتیک دانشکده- نگهداری و پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارها

- نگهداری و پشتیبانی شبکه

- طراحی و پیاده سازی پروژه های نرم افزاری خاص و مورد نیاز دانشکده

- ارائه سرویس های مورد نیاز کاربران شبکه

- طراحی، توسعه و پشتیبانی از امور فنی وب سایت دانشکده

- پشتیبانی از مراکز کامپیوتر دانشکده

ریاست مرکز فناوری اطلاعات دانشکده جغرافیا :خانم مهندس نیناز موسویان