فرصت مطالعاتی

تمدید مجوز خروج از کشور دانشجویان فرصت مطالعاتی

از این پس کلیه دانشجویان دوره دکتری متقاضی فرصت مطالعاتی  خارج

 باید از طریق آدرس:

Portal.Saorj.ir/‏/‏http:

همزمان با تکمیل کاربرگ‏های لازم نسبت به ثبت‏ نام در سامانه فوق اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.

 

 

 

                                                                                                                       تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا 2/2/1396