گروه های آموزشی گروه های آموزشی

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

برگزاری جلسه ی شورای عمومی دانشکده جغرافیا با حضور شهردار تهران
برگزاری جلسه ی شورای عمومی دانشکده جغرافیا با حضور شهردار تهران

جلسه ی شورای عمومی دانشکده در تاریخ 97/10/24 با حضور شهردار تهران و اعضاء هیئت علمی دانشکده جغرافیا در سالن...

کسب مقام سوم طرح استارتاپ ویکند توسط تیم علمی دانشکده جغرافیا در استارت آپ ویکند IOT پارک علم وفناوری دانشگاه تهران
کسب مقام سوم طرح استارتاپ ویکند توسط تیم علمی دانشکده جغرافیا در استارت آپ ویکند IOT پارک علم وفناوری دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، طرح" همراه بینا" تیم دانشکده جغرافیا به سرپرستی سرکار خانم دکتر نجمه نیسایی سامانی در استارت آپ ویکند IOT پارک علم وفناوری دانشگاه تهران موفق به کسب مقام سوم...

برگزاریی کارگاه خودمراقبتی و کنترل خشم
برگزاریی کارگاه خودمراقبتی و کنترل خشم

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، کارگاه خودمراقبتی و کنترل خشم، ویژه ی اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده در روز یکشنبه 97/10/16 در سالن شوراء برگزار شد

برگزاری نشست مشترک دانشکده جغرافیا با مسئولین شهرستان گلوگاه استان مازندران
برگزاری نشست مشترک دانشکده جغرافیا با مسئولین شهرستان گلوگاه استان مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، نشست مشترکی به منظور برگزاری همایش مشترک "برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان گلوگاه" با حضور هیئت‌رئیسه و اساتید دانشکده جغرافیا و مسئولین شهرستان گلوگاه (استان...

تجلیل از جناب آقای دکتر فرشاد امیراصلانی
تجلیل از جناب آقای دکتر فرشاد امیراصلانی

تجلیل از جناب آقای دکتر فرشاد امیراصلانی

به بهانه ی چاپ مقاله ی جناب آقای دکتر فرشاد امیراصلانی در ژورنال نیچر، مراسم تجلیل از ایشان در...

اطلاعیه ها اطلاعیه ها