گروه ها گروه ها

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

سخنرانی علمی پروفسور میر ابوالفضل مصطفوی
سخنرانی علمی پروفسور میر ابوالفضل مصطفوی
برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "Geospatial Technologies in Support of Smart Inclusive and Healthy Cities" توسط پروفسور میرابوالفضل مصطفوی در روز شنبه (۲۶/‏۰۸/‏۱۳۹۷) ساعت ۱۲-۱۰ در سالن شوراء...
انتصاب جناب آقای دکتر فرجی سبکبار به عنوان مدیر گروه آموزشی جغرافیای انسانی
انتصاب جناب آقای دکتر فرجی سبکبار به عنوان مدیر گروه آموزشی جغرافیای انسانی

 به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، جناب آقای دکتر فرجی سبکبار بنابر پیشنهاد اعضای محترم گروه جغرافیای انسانی و ریاست محترم دانشکده جغرافیا و با حکم ریاست محترم دانشگاه تهران جناب آقای دکتر...

انتصاب جناب آقای دکتر جلوخانی به عنوان سرپرست معاون اداری و مالی دانشکده جغرافیا
انتصاب جناب آقای دکتر جلوخانی به عنوان سرپرست معاون اداری و مالی دانشکده جغرافیا
به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، جناب آقای دکتر جلوخانی بنابر پیشنهاد ریاست محترم دانشکده جغرافیا جناب آقای دکتر زیاری و با حکم ریاست محترم دانشگاه تهران جناب آقای دکتر نیلی محمودآبادی به عنوان سرپرست معاون اداری و مالی دانشکده...
تاریخ برگزاری آزمون جامع ابان ماه سال 1397
تاریخ برگزاری آزمون جامع ابان ماه سال 1397

تاریخ برگزاری آزمون جامع مقطع دکتری آبان ماه:

 

 

...

نشست صمیمانه ریاست دانشکده جغرافیا با کارکنان محترم
نشست صمیمانه ریاست دانشکده جغرافیا با کارکنان محترم

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، نشست صمیمانه ریاست دانشکده با کارکنان محترم در روز چهارشنبه، 01/02/1397 در سالن شورا برگزار شد.در این جلسه ریاست محترم دانشکده...

اطلاعیه ها اطلاعیه ها