فرصت مطالعاتی فرصت مطالعاتی

تمدید مجوز خروج از کشور دانشجویان فرصت مطالعاتی

از این پس کلیه دانشجویان دوره دکتری متقاضی فرصت مطالعاتی  خارج

 باید از طریق آدرس:

Portal.Saorj.ir/‏/‏http:

همزمان با تکمیل کاربرگ‏های لازم نسبت به ثبت‏ نام در سامانه فوق اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.

 فرآیند درخواست فرصت مطالعاتی

فرصت مطالعاتی سال تحصیلی 96

 فر م 1 

 فرم 2