اولویت های پژوهشی کاربردی اولویت های پژوهشی کاربردی

هدایت پایان نامه های دانشجویی به سمت نیازها،‌‌چالش ها و موضوعات مرتبط با مدیریت شهری....... مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

دعوت به همکاری ............ سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

اولویت های پژوهشی دفتر تحقیقات کاربردی سازمان مدیریت منابع آب ایران

       1-water_resources

       2-water_structure

       3-River_engineering

       4-water_economy

       5-Knowledg&_Research  

       6-Geology&_Geotechnic

       7-Environment

       8-Irrigation_&_drainage  

- اعلام حمایت سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح از رساله های دکتری

- طرحهای پژوهشی کمیته پدافند غیر عامل وزارت علوم

- اولویت­های پژوهشی مربوط به آستان مقدس احمدبن موسی علیه السلام (شیراز)

- اولویت های پژوهشی صندوق بیمه کشاورزی

ولویت های پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی (1)

- اولویت های پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران

- اولویت های پژوهشی دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

- تفاهم نامه دانشگاه تهران و شهرداری تهران

- اولویت های پژوهشی شرکت آب منطقه ای اردبیل

- اولویت های پژوهشی سازمان بنادر و دریانوردی

-اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی (2)

-اطلاع رسانی اولیت های پژوهشی اداره کل مطاعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران