نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

پذیرش دانشجو دکتری بدون آزمون سهمیه شهید احدی بنیاد ملی نخبگان

به اطلاع می رساند بنیاد ملی نخبگان از میان دانشجویان برتر مقطع کارشناسی‏ارشد سال دوم  در مقطع دکتری بدون آزمون از طریق سهمیه جایزه شهید احدی پذیرش دارد. لطفا متقاضیان رزومه خود را تا 15/10/1397 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهند.

                                          تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا 25/09/1397