آزمایشگاه پالئوکلیماتولوژی

آزمايشگاه پالئوكليماتولوژي (Paleoclimatology) جهت انجام پژوهش و تحقيق در ارتباط با آب و هواي گذشته كره زمين در سال 1386 تأسيس گرديد. اين آزمايشگاه مجهز به وسايل، تجهيزات و مواد مورد نياز جهت آماده‌سازي، استخراج، تشخيص، شمارش و آناليز گرده‌هاي فسيل گياهي (Fossil Pollen) و گياه سنگ‌هاPhytoliths)) و همچنين انجام مرحله آماده سازي نمونه‌ها جهت انجام سن‌يابي راديو كربن،تجهیزات خودکار آب و هواشناسی و دستگاه پرتال هواشناسی می باشد.ادامه مطلب

آزمایشگاه ژئومورفولوژی و رسوب شناسی

 اين آزمايشگاه با اهداف خدمات رساني به دروسي كه نيازمند كارهاي آزمايشگاهي ژئومورفولوژي مي باشند و همچنين انجام امور آزمايشگاهي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در راستاي امور پژوهشي و رساله هاي دانشجويي تجهيز شده است. در حال حاضر اين آزمايشگاه امكان انجام كارهاي آزمايشگاهي در زمينه هاي گرانولومتري، مورفومتري، مورفوسكوپي، كلسيمتري و PH متري رسوبات را دارد.

کارگاه فتوگرامتری و تفسیر عکس های هوایی

كارگاه فتوگرامتري و تفسير عكسهاي هوايي در راستاي ارائه خدمات آموزشي و فراهم ساختن زمينه هاي پژوهشي در موضوعات مربوط به فتوگرامتري، كاربرد عكسهاي هوايي و ماهواره اي، فتوژئولوژي، تهيه نقشه هاي ژئوموفولوژي و نقشه هاي كاربري زمين و ساير نقشه هاي موضوعي ايجاد شده است. در حال حاضر اين كارگاه مجهز به انواع سيستم هاي استرئوسكپي از جمله استرئوسكپ هاي روميزي و ميله هاي استرئوميكرومتر به اضافه استرئوسكپ آموزشي Zoom و امكانات كمك آموزشي نظير ويدئو پروژكتور مي باشد. تجهيزات فتوگرامتري اين كارگاه شامل دستگاههاي تبديل آنالوگ، دستگاه نيمه تحليلي و Soft Copy مي باشد.در كنار تجهيزات فوق عكسهاي هوايي در مقياس هاي مختلف و سري كامل عكسهاي هوايي ايران متعلق به سال 1335 با مقياس 1:55000 در آرشيو اين مجموعه نگهداري مي گردد.اين كارگاه براي استفاده اساتيد و دانشجويان رشته هاي كارتوگرافي و سنجش از دور، جغرافياي انساني و جغرافياي طبيعي در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي راه اندازي شده است.

سایت های کامپیوتری

سایت کامپیوتری دانشکده جغرافیا دارای 45 دستگاه کامپیوتر و نصب نرم افزارهای تخصصی و اتصال به اینترنت در طبقه ششم ساختمان شماره دو قرار دارد كه دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي گروههاي آموزشي جهت دروس تخصصي و پژوهش خود از آنها استفاده مي كنند.

تصاویر آزمایشگاه ها-کارگاههای آموزشی و سایت های کامپیوتری

آرشیو نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی

اين آرشيو شامل مجموعه اي از سري كامل نقشه هاي توپوگرافي پوشش سراسري ايران با مقياس هاي 1:50000و 1:250000 و همچنين نقشه هاي زمين شناسي پوشش سراسري ايران با مقياس هاي 1:100000 و 1:250000 و 1:500000 و نيز نقشه هاي موضوعي مي باشد كه دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي گروههاي آموزشي جهت دروس تخصصي خود از آنها استفاده مي كنند.  

 

کارگاه GIS و سنجش از دور

 اين كارگاه جهت ارائه خدمات آموزشي و فراهم سازي زمينه‌هاي پژوهشي در موضوعات مربوط به GIS، كارتوگرافي رقومي، سنجش از دور ايجاد شده است. در حال حاضر اين كارگاه مجهز به سخت افزار و نرم‌افزارهاي متداول در زمينه هاي فوق مي باشد و دانشجويان مقاطع مختلف گروههاي جغرافياي طبيعي، كارتوگرافي و جغرافياي انساني در قالب دو كارگاه از آن استفاده مي نمايند.