ارتباط باما

 

اطلاعات تماس دانشکده

 

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، نبش کوچه آذین کد پستی: 1417853933

 

 

 

دكتر ابراهیم مقیمی رئيس دانشكده 66480400 3368   دكتر سيد عباس احمدي 3522
دكتر مجتبی قدیری معاون اداری مالی 66415434 3368   دكتر رسول افضلي 3053
دكتر سید حسن مطیعی معاون آموزشي 66416179 3359   دكتر فرشاد امير اصلاني 2899
دكتر قاسم عزیزی معاون پژوهشي 66404475 3524   دكتر سعيد بازگير 3793
دكترسید عباس احمدی معاون دانشجويي 66960698 3369   دكتر سيدعلي بدري 3039
عباس اسلامی رئيس كتابخانه   3367   دكتر مرجان بديعي 3527
دكترمنصور جعفر بیگلو رئيس موسسه 66415983 2902   دکتر آرا تومانیان 3526
**************   دكتراحمد پور احمد 2598
موسي آقاجاني آزمايشگاه طبقه6   3353   دكتر زهرا پيشگاهي فرد 3532
عباس اسلامي كتابخانه   3367   دكترمنصور جعفر بگلو 3521
فاطمه امت محمدي دبيرخانه   2253   دكترحسين حاتمي نژاد 3534
شبنم پاشائي کارشناس کامپیوتر   2899   دكتر سيد موسي حسيني 3793
شاهدوستی کارشناس  شاهد و ایثارگر   3537   دکتر سعید حمزه 3526
اسماعيل تقوي امور دانشجوئی   3369   دكتر فرامرز خوش اخلاق 3528
ميترا جلال اقدسيان آموزش   3366   دکتر محمد امین خراسانی 3526
محمود جوهري حسابداري 66416188 2209   دکترسید عباس رجائی 3526
فاطمه حسيني نژاد آموزش   3366   دكتر فضيله دادورخاني 2938
رضا حنيفي حوزه رساله  وپایان نامه   3531   دكتر عليرضا دربان آستانه 3793
داود درويش امين اموال وانبار   3539   دكتر علي درويشي بلوراني 3520
فاطمه دلفاني تحصیلات تکمیلی   2290   دكتر ياشار ذكي 3792
ابوالحسن رشوند نامه رسان   2214   دكتر محمدرضا رضواني 3039
منصوره رضائي دفتر جغرافیای سیاسی-جغرافیای انسانی 66417677-66401894 2591-3712   دكتر بهادر زارعي 3538
دكتر سيد محمد زمان زاده 3528
منصور رضا علي مدير داخلي مجله انساني 66968235 3365   دكتر سعيد زنگنه شهركي 3526
حسين صدرآرا حوزه ریاست   3368   دكتر كرامت اله زياري 3534
شهنازسادات­حيات شاهي موسسه جغرافيا   2902   دكتر محمد سلماني 3053
حسين شاهدوستي امور دانشجوئي   3369   دكتر فرانك سيف الديني 3041
مليحه شعاع فر آموزش   3366   دكتر علي اكبر شمسي پور 3527
رويا صحرا كار كتابخانه   3367   دکتر عطاءاله عبدالهی 3527
محمد عباسي سرپرست آموزش 66496663 3366   دكتر قاسم عزيزي 3041
احمد عباسيان كارشناس نظارت   3529   دكتر سيد كاظم علوي پناه 3538
رضا علي ياري مجله طبيعي   3681   دكتر حسنعلي فرجي سبكبار 3036
پيام طاهري كارپرداز   3539   دكتر محمد باقر قاليباف -
فاطمه عليشاهي اموزش   3369   مجتبي قديري معصوم 2598
عزيزاله عيسي نژاد رئيس امور اداري 66491435 2214   دكتر حسن كامران  دستجردي 3527
          دكتر مصطفي كريمي 3522
زهره فرخنده دوست سرپرست  تكميلي 66496663 2290   دکتر محسن کلانتری 3527
امين قاسمي فرع كتابخانه   3367   دكتر ابوالقاسم گورابي 3521
      2501   دكتر حسين محمدي 3520
بهناز كيانوش حسابداري 66416188 2209   دكتر سيد حسن مطيعي لنگرودي 3036
زهرا گياشي تحصيلات تكميلي 66496663 2290   دكتر مهران مقصودي 2938
صفر گيلاني مسئول امور عمومی   3530   دكتر ابراهيم مقيمي 3532
نرجس قاضی مرادی رئيس حسابداري 66416188 2209   دكتر شیرین محمدخان 3682
عليرضا محمدي مدیر پژوهشي   3525   دكتر محمود واثق 3792
مريم مرادي دفتر گروه طبيعي، سنجش از راه دور 66413065-66960697 3361-3536   دكتر كيومرث يزدان پناه 3538
محمد مطلوبي آبدارخانه   2847   دكتر مجتبي يماني 3521
نسرين مهتابي كتابخانه   3367   دکتر نجمه نیسانی سامانی 3682
نيناز موسويان مدير انفورماتيك   3353   ***********
علی هاشمی سهی کاردان پژوهشی   3525   آموزش 3366
نادیا حمید زاده مشاوره دانشکده 66415434 3526   تحصیلات تکمیلی 2290
*************   امورپژوهشی 3525
دفتر آموزشهاي آزاد     3531   امور دانشجوئی  وفرهنگی 3369
انجمن اسلامي     3537   امور دانشجویان شاهد وایثارگر 3537
بسيج   66966552 3523   حسابداری 2209
انتظامات     2921   امور اداری 2214
          گروه جغرافیای انسانی 2591
          گروه جغرافیای طبیعی 3361
          گروه سنجش ازدور 3536
          گروه جغرافیای سیاسی 3712
          موسسه جغرافیا 2902
          روابط بین الملل 2899
          رساله و پایان نامه 3531
          فکس دانشکده 66404366
          کدپستی 1.418E+09
          صندوق پستی 6465ـ14155